Blog o PrestaShope a obchodovaní

Modul GDPR pre PrestaShop 1.6 a 1.7

Modul naplňujúci Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) v PrestaShope. Zákazníci budú mať prístup k svojim osobným údajom a nástroje na ich manipuláciu a zmazanie. Obchodníkom umožňuje vybavovať žiadosti zákazníkov o vymazanie a anonymizáciu ich údajov.

Zakúpiť modul GDPR pre PrestaShop (69 €)

Obrázok: Modul GDPR pre PrestaShop 1.6 a 1.7

Vlastnosti modulu

 • kompatibilita: PrestaShop 1.7.x, 1.6.1.x
 • podpora funkcie Multistore (viac obchodov)
 • modul umožňuje zákazníkom v ich účte (viď. obrázok nižšie):
  • prístup k svojim osobným údajom
  • prenos/presun svojich údajov (export do dátových súborov PDF a CSV)
  • požiadať o opravu a/alebo vymazanie svojich osobných údajov
 • modul obchodníkovi umožňuje:

  • zadefinovať zaškrtávacie polia pri registrácii zákazníka a v jeho účte
  • vykonávať výmaz osobných údajov zákazníka
  • hromadné stiahnutie faktúr vybratého zákazníka
  • uchovávať záznamy o činnosti (najmä pokiaľ ide o prístup a vymazanie)
 • podpora integrácie zaškrtávajúceho políčka súhlasu pre:

  • kontaktný formulár
  • modul Blok: Odber noviniek e-mailom (Block Newsletter)
  • modul E-mailové upozornenia (Mail Alerts)
 • súčasťou modulu je aj ukážkový text (v slovenčine) pre stránku “Ochrana osobných údajov podľa GDPR”
 • dostupné preklady modulu: slovenský, český a anglický
 • rýchla inštalácia
 • jednoduché nastavenie

Nástroje GDPR v zákazníckom účte

Modul GDPR pre PrestaShop

Inštalácia a testovanie modulu

 1. Nahrajte priečinok modulu do priečinku /modules/ prostredníctvom FTP, alebo použite nástroj pre nahrávanie modulov v časti Ovládací panel » Moduly » Pridať nový modul.
 2. Vykonajte inštaláciu modulu v časti: Ovládací panel » Moduly
 3. Prejdite do nastavení modulu a nakonfigurujte potrebné texty pre zaškrtávacie polia pre súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa budú zobrazovať pri registrácii zákazníka a v jeho zákazníckom účte.
 4. Vytvorte v časti “Redakčný systém” novú statickú stránku, ktorá bude obsahovať prehlásenie e-shopu o tom, ako spracováva a ochraňuje osobné údaje použivateľov podľa GDPR.
 5. Dôležité: Odinštalujte vstavaný modul “Prehlásenie o ochrane osobných údajov” (angl. “Customer data privacy block”).
 6. Odprúčanie:
  1. vložte klauzulu s odkazom na vyššie spomenutú stránku manuálne do e-mailových šablón (požiadajte o to technického správcu Vášho e-shopu - nie je to súčasťou modulu) a tiež do správ, ktoré odosielate zákazníkom. Aletrnatívne môžete vytvoriť z dokumentu PDF a prikladať ho do e-mailov rovnako, ako v prípade Obchodných podmienok.
  2. nainštalujte modul “Notifikácia EU zákona o Cookies” zobrazujúci panel informujúci o používaní Cookies vo Vašom e-shope.
 7. Týmto je modul pripravený pre prácu v ostrej prevádzke.
 8. Pokiaľ by sa vyskytol problém, kontaktujte podporu modulu.

Časté otázky pri prevádzke modulu

Otázka: Ak mi zákazník nedal “nový súhlas”, mám jeho účet vymazať?
Odpoveď: Rozhodne nie! Zákazníkovi, teda vlastníkovi predmetných osobných údajov so zavedením GDPR nevyplývajú žiadne povinnosti a už vôbec nie povinnosť spracovateľa zmazanie týchto údajov. Obchodník, ako spracovávateľ údajov nesmie nútiť vlastníka údajov k žiadnej akcii, a už vôbec nie pod hrozbou zmazania jeho údajov. Ak chcete, môžete majiteľa údajov v priateľskom duchu osloviť napr. newsletterom a oboznámiť ho o jeho nových právach, ktoré pre neho skrz GDPR vyplývajú.

Otázka: Vo verejnej časti PrestaShopu 1.7 sa mi nezobrazujú ikony tlačidiel. Prečo?
Odpoveď: Zrejme používate šablónu inú, ako je základná a ktorá nepoužíva ikony typu Material Design Icons (materialpalette.com). Ak chcete mať v tlačidlách ikony, požiadajte svojho developera, aby Vám modul upravil a zadefinoval ikony podľa setu ikôn, ktoré daná šablóna používa.

Obdobná situácia môže nastať aj v PrestaShop 1.6, ak autor šablóny použil inú definíciu ikôn, akú používa vstavaná šablóna.

Otázka: Je potrebné si vyžiadať nový súhlas použivateľov so spracovaním osobných údajov napr. v e-shope v súvislosti so zmenou legislatívy podľa smernice GDPR?
Odpoveď: Nie, pokiaľ sa nezmenil spôsob, akým osobné údaje použivateľov spracovávate, ukladáte alebo poskytujte tretej strane.

Článok č.171, nariadenia európskeho parlamentu a rady 2016/679 jednoznačne hovorí:

Smernica 95/46/ES by sa mala týmto nariadením zrušiť. Spracúvanie, ktoré už prebieha v deň začatia uplatňovania tohto nariadenia, by sa malo zosúladiť s týmto nariadením do dvoch rokov odo dňa jeho nadobudnutia účinnosti. Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa smernice 95/46/ES, nie je na to, aby prevádzkovateľ mohol pokračovať v tomto spracúvaní po dátume začatia uplatňovania tohto nariadenia potrebné, aby dotknutá osoba opätovne vyjadrila svoj súhlas, pokiaľ je spôsob, akým bol súhlas vyjadrený v súlade s podmienkami tohto nariadenia. Rozhodnutia, ktoré Komisia prijala, a povolenia, ktoré dozorné orgány vydali na základe smernice 95/46/ES, zostávajú v platnosti až do ich zmeny, nahradenia alebo zrušenia.

Preložené do ľudskej reči: Nové nariadenie 2016/679 plne nahrádza pôvodnú smernicu 95/46/ES, ktorá týmto zaniká. Ak ste doteraz spracovávali osobné údaje podľa 95/46/ES, nie je potrebné, aby použivateľ opätovne vyjadril svoj súhlas kvôli novému nariadeniu. Pôvodný súhlas tak ostáva v platnosti.

Nové nariadenie rozširuje pôvodné právomoci používateľa a nevyžaduje od neho žiadne povinosti typu “Nový súhlas”. Preto smernica neobsahuje ani žiadne nariadenia, čo sa má s údajmi stať, ak použivateľ “Nový súhlas” nevyjadrí.

Informácie o GDPR a dokumenty


Nasledujúci článok: Povedzte (zatiaľ) PrestaShopu 1.7 “nie”!
Predchádzajúci článok: GDPR v PrestaShope

Kategórie

Logo: PrestaPlay

PrestaPlay je súčasťou skupiny Caleydon s.r.o.
© 2008–2024. Všetky autorské práva vyhradené.

PrestaShop je registrovanou obchodnou značkou spoločnosti PrestaShop SA.

Moje Cookies  |  Zásady používania súborov Cookies

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop