Blog o PrestaShope a obchodovaní

Odstránenie názvu e-shopu zo subjektu e-mailov v PrestaShope

Opis problému

Ako používatelia systému PrestaShop vedia, predmet (subjekt) notifikačných e-mailov obsahuje v hranatých zátvorkách úplne zbytočnú časť, do ktorej je vkladaný názov obchodu (viď. obrázok č.1). Pritom, logicky sa názov obchodu zobrazuje na mieste mena odosielateľa e-mailov. Takže prijímateľ vidí názov obchodu dva krát a ak je náhodou dlhší, zvyšný text predmetu nie je v niektorých programoch pre správu elektronickej pošty ani viditeľný.

Úprava predmetu e-mailov v PrestaShop-e

Obrázok č.1: Modrá časť označuje problematickú časť

Nasledujúca úprava ma za úlohu odstrániť názov obchodu v hranatých zátvorkách v predmete e-mailov globálne pre celý PrestaShop. Úprava je jednoduchá a týka sa jediného súboru, ktorý je zodpovedný za zostavovanie a odosielanie e-mailov v PrestaShope.

Postup úpravy - PrestaShop 1.4.x / 1.5.x

 1. nájdite súbor /classes/Mail.php a vytvorte si jeho zálohu
 2. súbor Mail.php otvorte vo Vašom obľúbenom editore
 3. v riadku okolo 176 (PrestaShop 1.4.7.0) / 228 (PrestaShop 1.5.3.1) nájdite zápis
  $message = new Swift_Message('['.Configuration::get('PS_SHOP_NAME').'] '. $subject);

  a nahraďte ho zápisom v tvare

  $message = new Swift_Message($subject);
 4. upravený súbor Mail.php uložte a nahrajte na server
 5. úprava je dokončená

Nasledujúci článok: Globálne premenné v systéme PrestaShop
Predchádzajúci článok: PrestaShop 1.4.7.0 prináša iba vylepšenia

Kategórie

Logo: PrestaPlay

PrestaPlay je súčasťou skupiny Caleydon s.r.o.
© 2008–2024. Všetky autorské práva vyhradené.

PrestaShop je registrovanou obchodnou značkou spoločnosti PrestaShop SA.

Moje Cookies  |  Zásady používania súborov Cookies

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop